Regulamin

Regulamin sklepu e-krewetkowy.pl właścicielem strony internetowej sklepu e-krewetkowy.pl jest firma Martus Grochowska Marta z siedzibą w Markach przy ulicy Dąbrowskiego 1, NIP: 536 184 48 36.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.1 Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto  (zawierają podatek VAT). Ceny dostawy, określone są w cenniku dostaw.

 1.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego oraz  ustaw konsumenckich.

 1.3 Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy  zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie  14 dni od zawarcia umowy, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34  Prawa konsumenckiego.

 1.4 Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej lub w formie mailowej na adres  sklep@e-krewetkowy.pl.

 1.5 Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od  dnia, w którym odstąpił od umowy.  

 1.5a Adres do odesłania towaru: e-krewetkowy.pl  ul.Dąbrowskiego 1 05-270 Marki.

 1.6 Numer rachunku sprzedającego: 89 1050 1025 1000 0090 4766 3787.

2. Regulamin zawiera pojęcia objaśnione poniżej:

I. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego  www.e-krewetkowy.pl;

II. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

III. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której  przepisy szczególne  przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

IV. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod e-krewetkowy.pl, za pośrednictwem którego  Klient może składać Zamówienia;

V. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

VI. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy  Martus Grochowska Marta a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu e-krewetkowy.pl;

VII. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku  miejscowości podzielonej na  ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa  miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz  miejscowość;

VIII.Cennik dostaw - Spis dostawców oraz sposobów dostawy zawierający ceny za usługi dostawy wraz z wyszczególnionymi opcjami;

Wysyłki są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sklepu oraz jednostek nadawczych firm doręczycielskich. Data realizacji wysyłki jest liczona tylko w dni robocze sklepu i jednostek nadawczych doręczycieli. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji wysyłki z przyczyn niezależnych od działań sklepu a mających wpływ na dostepność towaru.

IX. Dowód zakupu – faktura lub rachunek wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia  11 marca  2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

3. Reklamacje

3.1 Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej bądź mailowej na adres sklep@e-krewetkowy.pl  niezwłocznie po wykryciu    wady reklamowanego produktu;

3.2 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.  Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że  Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

3.3 Reklamowany towar należy dostarczyć do sprzedawcy w przypadku gdy zaistnieje taka konieczność.

 

Polityka prywatności serwisu [e-krewetkowy.pl]

Kompletna polityka prywatności i cookies znajduje się tutaj http://e-krewetkowy.pl/news/n/13/Polityka-prywatnosci-i-cookies

1. Informacje ogólne.

 1. Administratorem Serwisu [e-krewetkowy.pl] jest Martus Grochowska Marta ul.Dąbrowskiego 1 Marki 05-270

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

  3. Poprzez podmioty współpracujące zgodnie z wymogami prawa;

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Producenci

Sklep internetowy na oprogramowaniu Sky-Shop.pl SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie